Image
Drupal Kennisdatabank

Sales qualified lead (SQL)

Image
Drupal Kennisdatabank

Een Sales Qualified Lead (SQL) is een prospect die oorspronkelijk een Marketing Qualified Lead was. Verschillende criteria vanuit marketing en sales bepalen of een MQL al dan niet wordt gewijzigd in een SQL.

Een SQL wordt doorgaans verder afgehandeld door het sales team. Het sales team moet er dan voor zorgen dat de SQL wordt omgezet in een klant.