Image
Drupal Kennisdatabank

Search Engine Result Page (SERP)

SERP's of in het Engels Search Engine Result Page. Dit is de pagina die wordt getoond in een zoekmachine als antwoord op een zoekterm ingevoerd door een gebruiker die in een zoekmachine zoekt via een specifiek zoekwoord of een zoekwoordcombinatie. 

Het hoofddoel van een SERP is het weergeven van pagina's gerelateerd aan een bepaald zoekwoord of zoekwoord combinatie.

SERP's zijn belangrijk om na te gaan in welke positie je webpagina wordt gepositioneerd ten opzichte van een bepaald zoekwoord of zoekwoord combinatie.

Aan de hand van deze resultaten kan je je pagina verder optimaliseren om zo hoger in de resultaten te geraken.